Meteen naar de inhoud
Home » Blog » Ziekte van Alzheimer

Ziekte van Alzheimer

Menselijk brein van plastic - Ziekte van Alzheimer - Ik Wil Therapie

Je hebt er vast weleens van gehoord, de ziekte van Alzheimer. Maar wat is de ziekte van Alzheimer? De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Alzheimer begint vaak met geheugenproblemen. Langzamerhand wordt degene die deze ziekte heeft gekregen, steeds afhankelijker.

Herken de symptomen

Wanneer iemand de diagnose Ziekte van Alzheimer krijgt, heeft diegene meestal al enige tijd last van geheugenstoornissen. Nieuwe informatie wordt moeilijker onthouden.
Een paar keer per dag hetzelfde vraag stellen en afspraken vergeten. Oudere herinneringen zijn gemakkelijker toegankelijk. Dit gebeurt vóór de diagnose en de eerste periode erna.

Wanneer men nog relatief jong is, vallen de geheugenproblemen in het begin soms niet zo op.
De opvallende signalen zijn dan dat iemand het huis minder goed onderhoudt of er onverzorgder bijloopt dan normaal.

Vordering van de ziekte

Naarmate de ziekte vordert, kost alles waar je het hoofd bij moet houden, steeds meer moeite.
Een gesprek volgen, plannen maken, zaken op een rij zetten, problemen oplossen, situaties beoordelen en beslissingen nemen. Uiteindelijk zal ook de kennis verdwijnen die al langere tijd in het geheugen is opgeslagen.

Andere symptomen

Taalstoornissen: steeds meer moeite hebben om woorden te vinden, te gebruiken en te begrijpen.
Visueel-ruimtelijke stoornissen: Geen goede herkenning van de omgeving en verdwalen op goed bekende plekken.
Verstoorde tijdbeleving: de persoon weet niet meer welke dag, maand of jaar het is. Klokkijken of een globaal besef van tijd wordt steeds lastiger.
De persoon herkent voorwerpen en geluiden niet meer en weet niet meer waar ze voor dienen of waar ze vandaan komen.
Men kan simpele handelingen, zoals aan- en uitkleden, steeds moeilijker uitvoeren. Men heeft moeite met de volgorde van de handelingen.
Karakterveranderingen: er kan achterdocht, onrustigheid of agressie ontstaan.
Lusteloosheid: in dit geval trekt men zich terug.
Onverschilligheid: verliezen van interesse in de omgeving en minder aandacht besteden aan de persoonlijke verzorging.
Stemmingsveranderingen of depressie zijn signalen van de Ziekte van Alzheimer.

Internationale Dag tegen Alzheimer

Oude vrouw haalt haar tranen weg - Ziekte van Alzheimer - Ik Wil Therapie

Op 21 september staan we ieder jaar stil bij mensen die aan Alzheimer lijden.
Een ziekte die vooral bij ouderen voorkomt. De Alzheimer’s Disease International organisatie heeft deze Dag in 1994 in het leven geroepen op hun jaarlijkse conferentie, omdat zij 10 jaar bestonden.

Door een wereldwijde samenkomst op de Dag van Alzheimer, hoopt de organisatie een signaal te geven aan overheden en regeringen.
Alzheimer is een serieus gezondheidsprobleem. Om meer aandacht voor deze ziekte te vragen, wordt er wereldwijd een tal van activiteiten georganiseerd.
Lezingen, open dagen en herdenkingswandelingen. De organisatie roept iedereen op zijn eigen evenement te starten.

Sinds 2012 heeft organisator ADI september uitgeroepen tot Wereld Alzheimermaand, mede vanwege het grote succes van de Dag. Wereld Alzheimerdag zal daarin een sleutelrol spelen.

Meer informatie over Wereld AlzheimerDag is op de website van Alzheimer’s Disease International te vinden.

Geeft jouw praktijk op 21 september speciale aandacht aan de Ziekte van Alzheimer en heb je een profiel op deze website? Dan kan je dit promoten via een blogartikel, vul het contactformulier om het door te geven.