Wat is Speltherapie?

Kind met fotocamera in een praktijkruimte. - Speltherapie - ikwiltherapie.nl

Speltherapie is binnen de psychotherapie een therapievorm voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te helpen en te begrijpen.

Waarom de inzet van speltherapie?

Speltherapie is een effectief hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling van een kind weer op gang te brengen. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag.
Het kind wordt met deze therapievorm de mogelijkheid geboden om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind cognitief en emotioneel nieuwe inzichten kan opdoen. Spel is de taal van het kind.

Wanneer de inzet van speltherapie?

Wanneer (ingrijpende) gebeurtenissen of (psychische) problemen de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind in de weg staan, kan speltherapie spelenderwijs een oplossing bieden.

Er kan aan de volgende problemen gedacht worden:

Problemen met het uiten van gevoelens zoals, boosheid, angst en verdriet
Te weinig zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld
Last van nare gebeurtenissen, nachtmerries, angsten, trauma’s
Hechtingsproblemen
Moeilijkheden in de omgang met leeftijdsgenootjes, niet kunnen samenspelen, pesten, teruggetrokken gedrag
Moeilijkheden in de omgang met volwassenen, gedragsproblemen, slecht luisteren

Hoe gaat speltherapie in zijn werk?

De therapie vindt plaats in de spelkamer. Die is zo ingericht dat het kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te spelen.
Denk hierbij aan verkleedspullen, gezelschapsspellen, een zand- en watertafel, poppen, dieren, voertuigen, teken- en knutselmateriaal, bouwmaterialen, e.d.
De therapeut heeft alle aandacht voor het kind en bouwt met hem of haar een vertrouwensrelatie op. Dat kan soms een paar weken in beslag nemen.
De therapeut volgt het kind in zijn spel, brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel en/of speelt mee. De speltherapeut sluit aan bij de initiatieven van het kind, leert de speeltaal van het kind begrijpen en ondersteuning te geven bij het uiten en verwerken van de problemen.
De speltherapeut heeft een empathische en accepterende grondhouding en is voorspelbaar.

Kwaliteitsregistratie

Het werken aan de erkenning van het beroep van speltherapeut is een prioriteit van de Nederlandse vereniging van speltherapeuten, NVVS. Het beroep is nog onbeschermd, waardoor iedereen zich speltherapeut mag noemen(!).

Door de deskundigheid van de aangesloten speltherapeuten te toetsen, kan de NVVS de kwaliteit van haar individuele leden waarborgen. De NVVS is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Speltherapeuten die aan de eisen van de FVB voldoen worden opgenomen in het register vaktherapie.

Gediplomeerde speltherapeuten kunnen zich aanmelden als kandidaat. Na 5 jaar vindt er een nieuwe registratie plaats en komt de therapeut in het basis register. De kwaliteit van de speltherapeut wordt op deze onderdelen getoetst: opleiding, werkervaring, supervisie, intervisie, nascholing en profilering.

Een overzicht van de Speltherapeuten is hier te vinden.

Scroll naar boven