Wat is een Psycholoog?

Wat is een psycholoog? Psycholoog zit met cliënt in gesprek. ikwiltherapie.nl

Een psycholoog is een professional die zich bezighoudt met het bestuderen van de menselijke geest en gedrag. Ze kunnen werken in verschillende instellingen, zoals scholen, ziekenhuizen, overheidsinstellingen en in privépraktijken. Ze kunnen helpen bij het diagnosticeren en behandelen van psychologische problemen, en kunnen ook adviseren over hoe mensen hun emotionele welzijn kunnen verbeteren.

Een hele mond vol, we leggen het in detail verder uit:

Met een psycholoog kan je in gesprek gaan over jouw gevoelens en de problemen waarbij je hulp nodig hebt. Kom je er zelf niet meer uit dan kan een psycholoog je helpen met het vinden van antwoorden.

Hulpvraag

Een hulpvraag is een omschrijving van jouw probleem. De hulpvraag geeft je handvatten voor het aanpakken van jouw probleem. Soms is het lastig een hulpvraag kernachtig te omschrijven, dan kan jouw psycholoog je helpen opstellen.

Een diagnose of vaststelling van het probleem wordt tijdens de intake (voorlopig) vastgesteld. Dit is voor de psycholoog of psychotherapeut noodzakelijk om je goed te kunnen helpen. Deze diagnose wordt afgenomen met behulp van vragenlijsten of psychologische testen. De meeste psychologen werken met de DSM, het classificatiesysteem om psychische aandoeningen te kunnen bepalen.

Wat is een psycholoog? Jongen met zwarte hoodie heeft zichtbaar hulp nodig. ikwiltherapie.nl

Hulpverlening

In de psychologische hulpverlening krijgen personen over het algemeen ambulante hulpverlening. Een psycholoog bezoeken is ambulant en daarom spreekt men in dat geval over een cliënt. Wordt de persoon opgenomen met een medisch / psychiatrisch probleem, dan wordt de persoon aangesproken als patiënt.

Een behandelovereenkomst wordt met een cliënt gesloten zodat afspraken omtrent jouw behandeling worden vastgelegd. Sommigen zullen je vragen hiervoor een handtekening te zetten. De WGBO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) heeft richtlijnen en bepalingen opgesteld om zowel de cliënt als de zorgverlener te beschermen.

Over het algemeen werkt een psycholoog als generalist. Een generalist is iemand die breed opgeleid is voor de behandeling van diverse soorten psychische problemen. De behandelmethode die gebruikt wordt, zal gekozen worden na de intake en is gebaseerd op het type klacht. Een depressie zal op een andere manier behandeld worden dan ADHD / ADD.

Veel generalistisch opgeleide psychologen zijn gespecialiseerd in de behandeling van een bepaald type klacht. Het specialisme van de psycholoog kan invloed hebben op het succes van de therapie.

Binnen deze vakgroep zijn er diverse werkvelden waarin een psycholoog zich kan bevinden. Je kan psychologen onder andere vinden in het onderwijs, de gezondheidszorg of binnen de privé-praktijk, de wetenschap, HRM en rechtsspraak. Binnen deze werkvelden kan men zich specialiseren. De diverse specialismen worden op deze website uitgebreid uitgelegd.

Scroll naar boven