Wat is Speltherapie?

Speltherapie is binnen de psychotherapie een therapievorm voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te helpen en te begrijpen.