Wat is Bibliotherapie?

Bibliotherapie is een therapievorm waarbij gebruikgemaakt wordt van geschreven teksten zoals zelfhulpboeken, handleidingen, romans en prentenboeken om mensen van leeftijden dan ook te helpen met hun psychische en fysieke problemen.