Meteen naar de inhoud
Home » Blog » Rechten van het Kind

Rechten van het Kind

vijf kinderen die glimlachten en een vredesteken geven - ikwiltherapie.nl

Op 2 september 1990 ging het verdrag van kracht voor de rechten van het kind.

De beschermde rechten van het kind zijn:

Voorrang voor het belang van het kind (art. 3)
Recht op leven (inherent recht, art. 6)
Een naam en nationaliteit (art. 7-8)
Gepaste vrije mening (art. 12-15)
Privacy en een thuis (art. 16), band met de ouders (art. 18)
Aangepaste informatie (o.a. kinderboeken, art. 17), onderwijs (art. 28-29)
De grootst mogelijke geneeskundige verzorging (art. 24-25)
Sociale zekerheid (art. 26), een toereikende levensstandaard (art. 27)
Vrije tijd, spel, en dergelijke (art. 31)
Bijzondere bescherming van pleegkinderen (art. 20), adoptiekinderen (art. 21), vluchtelingen (art. 22)
gehandicapte kinderen (art. 23) minderheden (art. 30)
Kinderen hebben het recht om een mening te geven (dat geldt wel alleen voor huisgenoten, kinderen mogen niet stemmen bij de verkiezingen) (art.37)

Het toezicht op de naleving van het verdrag wordt in België uitgeoefend door de kinderrechtencommissarissen van Vlaanderen en Wallonië (sinds 1998). Nederland heeft in 2010 de Kinderombudsman ingesteld voor dit toezicht.

Bron: Wikipedia

Vrede is als een kind glimlacht als je ernaar kijkt - Toon Hermans

Vrede is een kind dat glimlacht als je er naar kijkt.
Toon Hermans