Meteen naar de inhoud
Home » Blog » Premie 2022: DSW maakt het als eerste bekend

Premie 2022: DSW maakt het als eerste bekend

dokter met rode stethoscoop - premie 2022 DSW - ikwiltherapie.nl

In 2022 bedraagt de premie van de basisverzekering van de zorgverzekeraar DSW € 127,75 per maand. Dit betekent een premiestijging van € 3,25 per maand. Ook in 2021 is DSW de eerste zorgverzekeraar die de premie als eerste bekend maakt.

Premie stijging 2022 door toename van zorgkosten

In 2022 gaan de zorgkosten sterk toenemen. Dat komt door prijsstijgingen, loonsverhogingen voor de zorgsector en een toenemend gebruik van dure specialistische geneesmiddelen. Dit zou geleid hebben tot een premiestijging van € 7,50 per maand.

Coronacompensatie beperkt stijging van premie 2022

Zorgverzekeraars in Nederland krijgen de kosten van de coronapandemie deels vergoed via de wettelijke catastroferegeling. Van deze vergoeding hield DSW geld over, omdat de lagere kosten voor de reguliere zorg niet meegerekend zijn in deze vergoeding. Zo kon DSW deze vergoeding inzetten om de stijging van de zorgpremie tot een bedrag van € 3,25 per maand te beperken.

Premiestijging lager dan door kabinet verwacht

Het kabinet gaat voor 2022 uit van een gemiddelde premiestijging van € 44,- per jaar.
Dit is bijna € 3,75 per maand en is inclusief de afgesproken loonsverhoging voor het zorgpersoneel, die de overheid na Prinsjesdag bekend heeft gemaakt. De premiestijging blijft hiermee bij DSW onder de verwachting van de regering.

Eigen risico bij DSW blijft € 375,-

Het eigen risico blijft voor verzekerden bij DSW gehandhaafd op € 375,- en is daarmee € 10,- lager dan wettelijk bepaald. Doordat deze zorgverzekeraar een lager eigen risico wil hanteren, maakt DSW duidelijk dat het eigen risico te hoog is en zijn doel voorbij schiet.
De zorgverzekeraar DSW is voorstander van een eerlijkere verdeling van zorgkosten.


Ik Wil Therapie is een onafhankelijke website, de website heeft geen commerciële belangen bij (zorg)verzekeraars.